Podujatie organizované v spolupráci s veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike. Vďaka meškaniu súkromného prepravcu som nestihol kompletný program, čajový obrad a obliekanie kimona.
Stihol som akurát ako pani Yusen Ode ukázala tvorbu ikebany po ktorej Yoshimi Usui a Natsumi Kakita ukázali ako sa robí bentó.

Po skončení tejto časti sa uskutočnil koncert Kiyo-Kito Taiko

 • Japonsko na TN - Ikebana
 • Japonsko na TN
 • Japonsko na TN - Bento
 • Japonsko na TN - Bento
 • Japonsko na TN - Bento
 • Japonsko na TN - Bento
 • Japonsko na TN - Bento
 • Japonsko na TN - Bento
 • Japonsko na TN - Bento
 • Japonsko na TN - Taiko
 • Japonsko na TN - Taiko
 • Japonsko na TN - Taiko
 • Japonsko na TN - Taiko
 • Japonsko na TN - Taiko