Siedmy ročník adrenalínových hasičských majstrovstiev sa tentoraz uskutočnil v centre Prešova.
Hasiči predviedli svoju šikovnosť pri vyťahovaní zranených ľudí z vrakov. Súťaže sa zúčastnili aj zahraničné družstvá zo záchranného hasičského zboru Praha a Budapešť.

 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie
 • Hasiči - vyslobodzovanie